Thursday, October 9, 2008

Nilalamong Bunga ng Karukhaan


Sa pagtaas ng bayad sa eskwelahan,
'di makapag-aral ang karamihan;
Ito ay dulot na din ng kahirapan
At ang nagiging epekto'y kamangmangan

Kahirapan, nagdudulot ng kamatayan
Dahil sa matinding pangangailangan;
Nakagagawa ng masama ang ilan
para sa sikmura'y mawala ang kalam

Nagnanakaw, nang-hohold-up ang ilan
Para idaos ang araw na dadaan;
At kung mahuli, bilanggo sa piitan
Nang pagdusahan, nagawang kamalian

Ang iba ay nagtitinda ng droga
na nagdudulot ay masama sa bawat isa;
Kaya kahirapan ang tanging problema
Ba't may nalulong sa gawaing masama.

Pero sila ay 'di natin masisissi
Kung ba't sila'y nakagawa ng ganito;
Sa kahirapan nakagawa ng mali
Para iangant ang kanilang pagkatao

Pa'no na ang tao na bago sa mundo
Makakaranas din sila ng ganito?
Ang buhay din nila'y masisira
Kung 'di maayos ang gan'tong problema

Ano ba'ng dapat gawin ng kabataan
Sila din ba'y maninira na lang?
Paano na lang ang pag-asa ng bayan
Kung lahat ng namumuno ang dahilan?
Likhang tula ni: Kevin Cruz

No comments: